Венский вальс холодной войны

S. Karner – N. G. Tomilina – A. O. Tschubarjan – B. Stelzl-Marx (Hg.)

Venskij Val“s cholodnoj vojny. Vokrug vstrechi N. S. Chrushcheva i Dzh. F. Kennedi v 1961 godu v Vene. Dokumenty

Moskau 2011

ISBN 978-5-8243-1538-7

752 S.